• مصاحبه با دکتر محمد علی اکبری در رابطه با عمل جراحی چال گونه
    یک خنده ی زیبا با فرو رفتن گونه در یک یا دو سمت صورت، بیش از پیش زیبا می شود. همه ی ما شیفته ی افرادی می شویم که وقتی می خندند چاله ی کوچکی روی گونه ی آنها می افتد. این چال زیبا به چهره ی شما معصومیت و جذابیت خاصی می بخشد و چهره افراد را دوست داشتنی تر می کند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب