• استمناء در مردان و خودارضایی در زنان
    خودارضایی (جلق زدن) به هرگونه دستکاری عمدی، مالش و فشار بر اندام های آمیزشی و پستان ها که به منظور تحریک، کسب لذت بخشی و اطفای شهوت انجام شود، اطلاق می گردد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب