• اگر قصد انجام تاتو دارید حتما بخوانید
    هزاران سال است که انسانها به دلایل مختلف تاتو انجام میدهند، اما در دهه اخیر استفاده از این روش به شدت گسترده شده است. انسان با وجود همه پیشرفتها و فناوریها، هنوز سوراخهایی پر شده با جوهر در روی بدن حک میکند. این روش در برخی افراد مشکلاتی ایجاد میکند، از واکنش آلرژی گرفته تا عفونت و غیره.
  • «تاتو» عوارض جدی دارد
    تاتو کردن ممکن است عوارض جدی و بلندمدت داشته باشد که عفونت، خارش، ورم و قرمز شدن پوست از جمله آنهاست.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب