• «تاتو» عوارض جدی دارد
    تاتو کردن ممکن است عوارض جدی و بلندمدت داشته باشد که عفونت، خارش، ورم و قرمز شدن پوست از جمله آنهاست.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب