• عواقب اعتیاد به خودارضایی را بدانید
    دکتر صفری نژاد درباره اعتیاد به خودارضایی گفت:« اگر فردی بطور فزاینده اقدام به عمل خودارضایی نماید بطوریکه سبب ایجاد مشکل در زندگی روزمره، تحصیل، اشتغال به کار و رابطه با همسر شود، معتاد به خودارضایی محسوب می گردد.» .......

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب