• خطرات استفاده از مژه مصنوعی
    اگر عادت به استفاده ی زیاد و حتی روزمره ی از مژه مصنوعی دارید، بهتر است بدانید محققان به این نتیجه رسیده اند که استفاده از مژه مصنوعی برای چشم ها خالی از خطر نیست.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب