• اخطارهایی درمورد تزریق کلاژن، بوتاکس، لیزر
    افراد باید بدانند هیچ روش بی خطری در زمینه زیبایی وجود ندارد. این عوارض می تواند از جزیی تا بسیار شدید و با مدت کم  تا طولانی یا برای همه عمر باشد، بنابراین مشاوره و کسب اطلاعات کافی در زمینه تاثیر و عوارض احتمالی روش زیبایی پیشنهادی توسط پزشک معالج، بسیار مهم و ضروری است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب