• افشاگری سردبیر سابق نیویورک تایمز درباره عوامل سیا در ایران
    سردبیر سابق روزنامه نیویورک تایمز، فاش کرد که مشاور وقت امنیت ملی دولت آمریکا، از او خواسته بود تا از انتشار گزارشی که پرده از عملیات سری سیا علیه برنامه هسته ای ایران برمی داشت، جلوگیری کند. من از تصمیم خود برای جلوگیری از انتشار آن گزارش متاسفم.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب