• ماجرای دو عکسی که دنیا را تکان داد (عکس)
    گاهی یک عکس می تواند معجزه کند ؛ گاهی یک عکس چنان کاری می کند که هزاران هزار واژه نمی کند و گاهی یک عکس سبب می شود میلیون ها و شاید میلیاردها انسان خود را در یک زمان و در یک مکان مشخص تجسم کرده و عمق برخی پدیده ها را درک کنند.
  • کنسرت و خوانندگی این خانم حتی در دوران بارداری
    خانم خواننده بدون هیچ پروایی در حالی که چند ماهه باردار بود پا به روی صحنه گذاشت.خانم کریستینا آگیلرا لباس مشکی به تن نموده بود و بارداری او بیش از هر چیز خودنمایی می کرد...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب