• ماجرای دو عکسی که دنیا را تکان داد (عکس)
    گاهی یک عکس می تواند معجزه کند ؛ گاهی یک عکس چنان کاری می کند که هزاران هزار واژه نمی کند و گاهی یک عکس سبب می شود میلیون ها و شاید میلیاردها انسان خود را در یک زمان و در یک مکان مشخص تجسم کرده و عمق برخی پدیده ها را درک کنند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب