• عکس ساپورت‌پوشان در مجلس
    هنگامی که عکس تعدادی از بانوان ساپورت پوش در سطح شهر از مانیتورهای صحن علنی پخش شد، تعدادی از نمایندگان سروصدا می کردند که علی مطهری خطاب به آنها گفت: «ظاهرا دوستان به وجد آمده اند!»

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب