• عکس هایی از گران ترین خانه یک خوابه انگلیس
    برای ما شنیدن و دیدن قیمت های نجومی ساختمان و مسکن در ایران عجیب و غریب نیست. با این حال، دیدن عکس ها و شنیدن قیمت برخی از گران ترین خانه ها و ساختمان ها در دیگر کشورها خالی از لطف نیست. قیمت این واحد، ۵۶ برابر میانگین قیمت واحد مشابه در انگلیس است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب