• همجنس گرایی چه حکمی در قرآن دارد؟
     این موضوع را می توان به دو مقصود حمل کرد: یکی منظر «فقهی»، یعنی احکام حلال و حرام و مجازات آن چیست؟ و دیگری منظر نگاه و جایگاه. یعنی مثلاً قرآن به این رفتار چه نگاهی دارد و چه فرموده است؟....    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب