• چگونه برای عکس گرفتن آرایش کنیم؟
    برای خانم ها این مسئله بسیار مهم است که بدون اینکه هزینه زیادی برای رفتن به آرایشگاه متقبل شوند خودشان بتوانند به نحوی خود را بیارایند که به بهترین نتیجه مطلوب دست یابند، این موضوع بخصوص در زمان گرفتن عکس بسیار حائز اهمیت می باشد که وقتی عکس خود را می بینند رضایت کامل داشته باشند و بهترین چهره را در آن ببینند. در این مطلب به نکاتی جهت رسیدن به این مطلوب اشاره می گردد.
  • چرا عکس "سلفی" می‌گیریم؟
    یک جامعه شناس مهم​ترین پیامد رواج عکس سلفی را افزایش فرهنگ فردگرایی دانست و گفت: در پدیده سلفی، غرایض فردگرایی در مقابل جمع​گرایی قرار گرفته است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب