• آداب و رسوم مردم چین در نوروز
    مردم چین با داشتن فرهنگی غنی، مراسم ملی و سنتی فراوانی دارند. معروفترین آن، عید بهار یا نوروز است که از هشت روز مانده به آخر سال چینی آغاز می شود و تا پانزدهم ماه بعد ادامه می یابد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب