• 2021 سالی برای غارها
    اتحادیه جهانی غارشناسی در پنجاهمین سالگرد تاسیس اش اعلام کرد، نام گذاری سال 2021 را به عنوان «غار و کارْست» به یونسکو پیشنهاد می دهد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب