• خانمها: اگر در سینه‌ تان احساس غده کردید، چه باید بکنید؟
    پیدا کردن یک توده در سینه تان ممکن است عرق سردی بر بدنتان بنشاند. اما باید از یک واقعیت مطمئنتان کنیم: وجود این توده ها همیشه نشانه سرطان نیست! اما چه می تواند باشد؟ اینجا شما را با انواع این توده ها و آنچه باید درمورد آنها بدانید آشنا می کنیم.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب