• درمان کمبود هورمون رشد
    غده هیپوفیز در قاعده مغز قرار دارد. این غده تعادل هورمون های بدن را کنترل می کند و همچنین باعث تولید هورمون رشد می شود. کودکان و نوجوانان برای رشد طبیعی احتیاج به هورمون رشد دارند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب