• غذا نذری های ماه محرم (2)
    خورش قورمه سبزی، عدس پلو و شله زرد و ... علاوه بر آنكه در گروه غذاهای خانگی و رستورانی جای دارند، پای ثابت مجالس عزاداری و پذیرایی از زائران و سوگواران هستند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب