• دلمه کباب ( غذای هلندی )
    اين غذا جزء غذاهاي سنتي هلند است و افراد سالخورده هلندي، هفته اي يك بار اين دلمه را براي اعضاي خانواده خود تهيه مي كنند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب