• کیف ها و تیشرت ها، غذای فقرا می شوند
     در دنیای مد، اخلاق، همواره یکی از مهمترین معیارهای برنامه ریزی به شمار می رود. در کمپین های بسیاری از برندهای بزرگ همیشه جنبه های انسان دوستانه دیده می شود، درمورد درست یا اشتباه بودن اهداف آن ها نمی خواهیم صحبت کنم

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب