• غذا نذری های ماه محرم
    در یك قرارداد نانوشته غذاهای ایرانی به چند گروه طبقه بندی شده اند: غذاهای جشن و عروسی، رستورانی، خانگی و غذاهایی كه در مراسم عزاداری پخته می شوند. چلوخورش قیمه، قرمه سبزی و ... پای ثابت مجالس عزاداری و نذری های محرم هستند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب