• آتش سوزی در بازار گل تهران (عکس)
     130 باب از غرفه های بازار گل امام رضا (ع) شامل ملزومات گل نظیر سبد، روبان و کاغذهای تزیینی و چند غرفه عرضه گل مصنوعی در آتش سوختند...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب