• مبارزه یک خواننده دیگر با سرطان
    غلام رضا صنعتگر اظهار کرد: پس از آن که با دعای خیر مردم و لطف خداوند، مرحله  نخست شیمی درمان من با موفقیت سپری شد، پس از ماه صفر، مرحله دوم آن در شش جلسه با دور بالاتر آغاز می شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب