• پلیس داعش و زورگیری/ افزایش قربانبان فاجعه اسپایکر
    گروهک تروریستی داعش، آب آشامیدنی ۸۰۰ هزار تن را از دیروز قطع کرد. داعش مردم موصل را به پرداخت ماهانه ۱۰۰ دلار مجبور کرد. گروهک، در استان نینوا نیروی پلیس تشکیل داد.داعش اعلام کرد، مهندسان فعال در صنعت موشکی(!) موفق به ساخت و پرتاب یک فروند موشک شدند.
  • پلیس داعش و زورگیری/ افزایش قربانبان فاجعه اسپایکر
    گروهک تروریستی داعش، آب آشامیدنی ۸۰۰ هزار تن را از دیروز قطع کرد. داعش مردم موصل را به پرداخت ماهانه ۱۰۰ دلار مجبور کرد. گروهک، در استان نینوا نیروی پلیس تشکیل داد.داعش اعلام کرد، مهندسان فعال در صنعت موشکی(!) موفق به ساخت و پرتاب یک فروند موشک شدند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب