• فالوده سیب بخورید!
    مصرف عرق کاسنی یا شاه تره برای اصلاح کبد مفید است, شاتره به شدت به دفع صفرا کمک می کند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب