• فال دست ترکی - استانبولی
    اگر دست شما این شکلیست. آدم پرکار و تلاشی هستید.دارای هوش و استعداد بسیار هستید . از لحاظ عقلی و عملی. برای اینکه به اهدافتون برسید از هیچ کاری دریغ نمیکنید

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب