• بیش از هفت میلیون ایرانی پیش فالگیر می روند
    بخت خوب نداشتن، سرو پنجه نرم کردن با انواع بيماري ها، بيکار بودن و هزار قصه ديگر بهانه هاي خوبي هستند تا با خود بپنداريم گره کور زندگي ما به خاطر روح خبيثي است که جايش را درست يک جايي وسط زندگي ما خوش کرده است. روح خبيثي که رفتني نيست مگر آنکه ارواح ديگري به کمک آمده و آن را از بين ببرند.موضوعي که سبب شده ساليانه بيش از هفت ميليون ايراني به رمالان مراجعه کرده و با صرف ميليون ها تومان پول از اين افراد بخواهند که مشکلاتشان را حل کنند. 
  • روایات در مورد فال گرفتن چه می گویند؟!
    در کشور ما افرادی سعی می‏کنند بعضی از ایده‏ های غربی را در لباس دین به مردم معرفی کنند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب