• گزینه‌های پایتخت شدن بعد از تهران
    میر خجسته از تصویب گزارش شور دوم طرح انتقال پایتخت در کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: پس از تصویب نهایی طرح انتقال پایتخت در مجلس و اخذ نظر مثبت شورای نگهبان این طرح برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب