• فاکس نیوز بعد از ریختن زهر، عذرخواهی کرد
    شبکه تلویزیونی فاکس نیوز به سبب طرح ادعاهایی مبنی بر اینکه مناطقی در اروپا وجود دارد که مسلمانان در آنجا زندگی می کنند و کسی جرات ورود به آنجا را ندارد، چندین بار عذر خواهی کرد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب