• فتوای جهاد سلفی ها علیه شیعیان
    سلفی های تکفیری مصری که در کشورهای عربی مستقرند در بیانیه ای، آرمان سیاسی خود را جلوگیری از آنچه که آنان رسیدن حاکمیت به دست شیعیان می خوانند، اعلام کرده و علیه شیعیان فتوای جهاد دادند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب