• روشهای فراموش کردن یک رابطه ی تمام شده
    امان از رابطه هایی که به پایان می رسند اما در ذهن افراد هم چنان باقی می مانند تمام شدن یک رابطه ی دوستی سطحی یا عمیق دوستی بین دختر و پسر خصوصا در دوران نوجوانی ، تمام شدن رابطه ی نامزدی  ، عقد یا ازدواج. که عموما تلخ ترین اتمام روابط در دوران نامزدی صورت می گیرد.............    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب