• استفاده از همجنس بازان برای جلب نظر فرح پهلوی!
    شبکه لس آنجلسی «کانال یک» با دعوت از «سرین بدیعی» بازیگر سلطنت طلبِ فیلم های هرزه نگاری و فرزند یکی از مسئولان ساواک رژیم پهلوی، همچون رسانه های زرد ضدانقلاب، تلاش کرد بر تعداد ناچیز مخاطبین خود بیفزاید.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب