• فرد اسیدپاش به پزشک تهرانی روانی است
    وزیر بهداشت درباره اسیدپاشی به مدیر بیمارستان ضیاییان که عامل آن یک پزشک و دانشجو معرفی شدند، تصریح کرد: این فرد مشکل روانی داشته و در عین حال به همین دلیل از موقعیتی که داشته اخراج شده بود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب