• چرا فرزندان اول در تحصیلات عالی موفق‌ترند؟
     تحقیقات جدید نشان می دهد: فرزند بزرگتر بویژه دختران، جاه طلب تر هستند و با افزایش اختلاف سنی بین خواهر و برادرها، احتمال دستیابی آنان به سطوح بالاتر تحصیلی افزایش می یابد.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب