• چرا رژیم صهیونیستی از حمله زمینی به غزه می ترسد؟
    فرماندهان نظامی رژیم صهیونیستی منتظر تصمیم کابینه هستند. در این شرایط به نوشته روزنامه مقامات این رژیم با چند مشکل رو به رو است و ادامه جنگ ممکن است، سبب ایجاد موج ناامیدی در بین صهیونیست ها و به اقتصاد این رژیم آسیب وارد کند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب