• نظر اوباما درباره سردار سلیمانی
    نام او در کانون سیاست و قدرت و درجهان اسلام، آمیخته با رشادت و آزادیبخشی و رهایی بخشی است . قاسم سرمایه جاودانه جهان اسلام و هدیه بی نظیر خداوند به همه ایرانیان و محرومان جهان اسلام است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب