• تشییع پیکر شهید « جهاد مغنیه »
    پیکر شهید « جهاد مغنیه » فرزند فرمانده شهید حزب الله لبنان حاج« عماد مغنیه» در ضاحیه جنوبی بیروت با حضور هزاران تن تشییع شد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب