• آیا زنان سبک متفاوتی در مدیریت دارند؟
    در سال های اخیر، زنان به طور روز افزون در حال طی کردن و بالارفتن از پله های ترقی شرکت ها و گرفتن پست های مدیریتی (که قبلا به طور انحصاری در اختیار مردان بود) هستند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب