• چرا عکس "سلفی" می‌گیریم؟
    یک جامعه شناس مهم​ترین پیامد رواج عکس سلفی را افزایش فرهنگ فردگرایی دانست و گفت: در پدیده سلفی، غرایض فردگرایی در مقابل جمع​گرایی قرار گرفته است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب