• روحانی: ایرانیان ملت صلح، دوستی و برادری هستند
    رئیس جمهوردرجمع اهالی فرهنگ و هنر گفت: شما فرهنگ دوستان با بهترین ادبیات و بازیباترین اشعار، ساخت بهترین فیلم ها، مجسمه ها و تابلو ها به همه دنیا بگویید که این ملت ملت صلح، دوستی و برادری است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب