• راز و رمز محبوبیت نزد مردم
    انسان ها نیاز دارند تا دیگران را دوست بدارند و در برابر، دیگران هم آنها را دوست داشته باشند و مورد تأیید قرار دهند. محبوب بودن، یک نیاز ذاتی است. در هرم نیازهای روانی فرد، نیاز به دوست داشتن و دوست داشته شدن، یکی از اصلی ترین نیازهای روانی هر انسانی است.
  • راز عدد 22 برای این زوج بازیگر !
        افسانه چهره آزاد گفت: بهترین اتفاقات زندگی در روز 22 ام ماه های سال برایم اتفاق افتاده است.        
  • راهنمای حرکت روح و روان در مسیر «اعتدال»
     فضیلت اعتدال از چهار توانمندی تشکیل شده است؛ بنابراین برای پرورش این فضیلت لازم است این توانایی ها را در خود رشد دهیم. در زیر راهکارهایی برای افزایش هر یک از این چهار توانایی آورده شده است....      

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب