• فریادهای ظریف و کری بر سر یکدیگر
    یک مقام آمریکایی حاضر در مذاکرات هسته ای وین گفت، در این مذاکرات وزیران امور خارجه ایران و  آمریکا در اتفاقی بی سابقه بر سر یکدیگر فریاد کشیده و وارد نزاعی شدند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب