• فریز کردن تخمک چیست؟
    انجماد تخمک یکی از راههای تقویت قدرت باروری است که بوسیله برداشتن و نگهداری کردن از تخمک انجام می شود و در زمانیکه سن بالاتر می رود از آن استفاده شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب