• پول رفته با اعدام زنده نمی‌شود
    وزیر دادگستری، مصاحبه ای تفصیلی با «ایسنا» داشت که محور اصلی آن، موضوع «فسادهای مالی»، ازجمله پرونده بابک زنجانی و پرونده سه هزار میلیاردی بود. او البته درباره موارد دیگری مانند انتخابات آینده و فیلترینگ نیز صحبت کرده است.
  • ضرورت اندیشیدن به آن هشت سال!
    آشکار شدن فسادهاي مالي در زمان دولت پيشين حالا به چنان درجه اي از زنندگي رسيده است که ضرورت انديشيدن به آن هشت سال را بيش از پيش ضروري مي سازد. اين که چه زمينه ها واسبابي باعث  و باني به بار آمدن اين ميزان از فساد وخرابي بود واين پرسش بزرگ تر که چه کنيم تا بار ديگر دامن سياست به آلايش هاي فساد وآماتوريسم آلوده نگردد، پرسش هايي است که نمي بايد دمي ما را آسوده بگذارد!

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب