• پیامدهای منع اشتغال اتباع بیگانه در کشور
    خدایی گفت: یک زمانی در حال اخراج اتباع افغان از کشور بودیم ولی وزارت امور خارجه افعانستان به این مساله اعتراض کرد و روند اخراج اتباع غیر قانونی متوقف شد در حالی که از ابتدا باید قاطعیت و جدیت لازم در ورود آنها به کشور صورت می گرفت.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب