• چرا زنان بیشتر از مردان افسردگی می گیرند؟
    امروزه بیشتر خانم ها بیش از پیش فشارهای روانی داخل و خارج خانه را تحمل می کنند و بیشتر ممکن است دچار افسردگی یا مشکلات روان شناختی می شند. البته فیزیولوژی بدن آنها نیز از نظر هورمونی، شرایط را برای بروز افسردگی و اختلال های خلقی مهیا می کند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب