• برای خرید پرده آشپزخانه به این نکات مهم توجه کنید
    پنجره های آشپزخانه دریچه هایی هستند که در طول روز در حین فعالیت های مداوم ما در این فضا نور کافی را به درون آشپزخانه می آورند. اگر پنجره آشپزخانه شما طرحی شکیل دارد نیازی به استفاده از پرده نیست، اما اگر فضای آشپزخانه از بیرون دیده می شود یا نور وارد شده شما را آزار می دهد می توانید از پرده استفاده کنید. بنابراین قبل از خرید پرده آشپزخانه این مطلب را بخوانید.
  • سبک های مطرح برای طراحی فضای آشپزخانه
    انسان با عمل دیدن راحت تر از عمل خواندن چیزی را یاد می گیرد به ویژه اگر سبکی از طراحی باشد. آیا سبک آشپزخانه یتان را می شناسید؟ دستورالعمل های زیر را بخوانید و سپس به ما بگویید که کدام  یک از این سبک ها را دوست دارید.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب