• تروریسم سایبری چیست و چگونه شکل گرفت؟
    امروزه استفاده از شبکه های رایانه ای گوناگون در سراسر جهان و قرار گرفتن حجم زیادی از اطلاعات ارزشمند در این شبکه ها، جذابیت رایانه ها و شبکه های رایانه ای را برای همگان افزایش داده است.
  • چالش «یک سطل آب یخ» سیلاب شد
    کمپین، کارزار یا چالش. هرچی که هست خیلی زود در میان فضای سایبری و شبکه های اجتماعی بحث برانگیز شد. بیش از هرگروهی بازیگران جلوی دوربین نشستند تا یک سطل آب یخ روی سر آنها ریخته شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب