• تاکیدات رئیس جمهور درباره اینترانت
    رئیس جمهور توسعه و پیشرفت شبکه ملی ارتباطات را حرکتی خوب و ارزشمند توصیف کرد و گفت: اجرایی شدن شبکه ملی ارتباطات نیاز کشور است و باید با برطرف کردن نواقص، امکانات این شبکه را هرچه زودتر در اختیار مردم قرار داد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب